Validointi electronis tietokannat tarkkuuden varmistamiseksi ja tietojen koskemattomuus